ฟาร์ม

“พอเพียง เพียงพอ แบ่งปัน เหลือจึงขาย”
โครงการ “ไร่ของพ่อ”
สานต่อพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทย มาปรับใช้ประยุกต์ต่อยอด การใช้เศษอาหารที่เหลือจากโต๊ะอาหารลูกค้า มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง นำมาสู่การจัดการวงจรอาหาร ฟาร์ม ทู เทเบิ้ล ( farm to teble) จนเกิดนิยามแห่งฟาร์ม “ฟาร์มรัก ฟาร์มหวังดี ฟาร์ม ทู เทเบิ้ล “ด้วยความปราถนาดี จึงคัดสรรค์ วัตถุดิบ ปลอดสารพิษ พิถี พิถัน ส่งตรงอาหารจานโปรด ขึ้นโต๊ะ สำหรับคุณและคนพิเศษของคุณ ในทุกทุกวัน ให้คุณได้รับความสุข ทางกาย และทางใจ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งคุณ และคนที่คุณรัก……
อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ การจัดการโครงสร้างเชิงระบบ การจัดการเกษตรกรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
“ด้วยความปราถนาดีจาก ทีมงานภูไพรเลค รีสอร์ท”

ติดต่อสำรองห้องพัก (Contact reservation)
Office Resort  093-1593 366, 089 -7429 637  ฝ่ายขาย 098-6383583
ไม่รับเชคทุกกรณี
Fax 034-510700   Email: phupailake@hotmail.com
facebook ภูไพรเลครีสอร์ท
สามารถใช้สัญญาณมือถือ AIS, TRUE, และบริการ free wifi จาก TOT
225 หมู่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
Phuphai Lake & Resort 225 Moo.1 Thambon.Thakadan AmphoeoSrisawat, Kanchanaburi 71250