สัมมนา

บริการห้องสัมมนา ห้องประชุม สำหรับจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีอุปกรณ์ครบครัน สัมมนาเสร็จล่องแพแช่น้ำกันให้สดชื่นสบายอุราต่อได้เลย ที่นี่ ภูไพร เลค รีสอร์ท

ติดต่อสำรองห้องพัก (Contact reservation)
Office Resort  093-1593 366, 089 -7429 637  ฝ่ายขาย 098-6383583
ไม่รับเชคทุกกรณี
Fax 034-510700   Email: phupailake@hotmail.com
facebook ภูไพรเลครีสอร์ท
สามารถใช้สัญญาณมือถือ AIS, TRUE, และบริการ free wifi จาก TOT
225 หมู่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
Phuphai Lake & Resort 225 Moo.1 Thambon.Thakadan AmphoeoSrisawat, Kanchanaburi 71250