packages ก๊วนเฮฮา  2 วัน 1 คืน

พักรีสอร์ท + อาหาร 2 มื้อ ( เย็น+เช้า )
แถมฟรี!!! + อาหารมื้อดึก + ล่องแพเปียก+ล่องแพชมวิวทะเลสาบ + คาราโอเกะ + แคนนู + น้ำแข็งและน้ำดื่มฟรีในมื้ออาหาร
ราคาพิเศษ สำหรับ 20 ท่านขึ้นไป ราคา ท่านละ 1,899 บาท
โปรแกรม วันที่ 1
14.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก ( ชำระในส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก )
15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. กิจกรรมล่องแพเปียก เล่นน้ำ เรือแคนนู คายัค
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
21.00 น. รับประทานอาหารมื้อดึก พร้อมขับร้องคาราโอเกะ
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยโปรแกรม วันที่ 2
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆค่ะ
09.00 น. ล่องแพชมทะเลสาบเขื่อนศรีนคินทร์ ( ถ่ายรูป ชมวิว )
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ …
1. กิจกรรมที่แถมฟรี หากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT
www.phupailake.com Email: phupai@hotmail.com
225 หมู่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 Tel : 089-7429637 Fax : 034-510700

ติดต่อสำรองห้องพัก (Contact reservation)
Office Resort  093-1593 366, 089 -7429 637  ฝ่ายขาย 098-6383583
ไม่รับเชคทุกกรณี
Fax 034-510700   Email: phupailake@hotmail.com
facebook ภูไพรเลครีสอร์ท
สามารถใช้สัญญาณมือถือ AIS, TRUE, และบริการ free wifi จาก TOT
225 หมู่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
Phuphai Lake & Resort 225 Moo.1 Thambon.Thakadan AmphoeoSrisawat, Kanchanaburi 71250